Trgovačko društvo NI.SA.PROJEKT osnovano je 2011. Godine, a osnovna djelatnost tvrtke je građenje i sanacija jednostavnih stambenih i poslovnih objekata visokogradnje.

Licencom Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja klasa: UP/I-360-02/14-04/401; ur.broj: 531-04-1-14-5 od 01.07.2014. godine ishodovali smo petogodišnju suglasnost za izvođenje skupine G građevina i za izvođenje radova na toj skupini građevina.

Tvrtka se nalazi u privatnom vlasništvu kao i sva tehnička opremljenost: građevinski strojevi, alat i teretna motorna vozila.
Raspolažemo stručnim tehničkim kadrom, odnosno kvalificiranim djelatnicima s kojima smo u mogućnosti u vrlo kratkom roku organizirati gradilište i pristupiti izvođenju radova.

Za izgradnju stanova za tržište ulogu investitora preuzelo je trgovačko društvo T.J.TIM d.o.o..
U proteklih pet godina na području Rijeke i Viškova izgradili smo 15 stambeno – poslovnih zgrada i prodali više od 60 stanova.

Dugoročno poslujemo sa stalnim dobavljačima po načelima partnerstva, a naši osnovni strateški ciljevi su: u potpunosti zadovoljiti investitora i krajnjeg kupca u smislu kvalitete usluge i ispunjenje dogovorenih rokova za izvršenja, održavanja pozitivne predodžbe tvrtke u javnosti te konkurentski položaj na tržištu, zadržavanje i dodatna edukacija kvalificiranih djelatnika te zapošljavanje novih.

Pošaljite nam upit

Stojimo Vam na raspolaganju za sva Vaša pitanja.