O nama

Opći podaci:

NI.SA.PROJEKT d.o.o.
V. i M. Lenca 60, 51000 Rijeka,
OIB: 49244099143
info@nisa-projekt.hr
TEL: +385 51 646 751
MOB: +385 91 666 6677, +385 91 107 0000

Trgovačko društvo NI.SA.PROJEKT osnovano je 2011. godine i 100% je u privatnom vlasništvu. Djelatnost tvrtke je građenje i sanacija objekata visokogradnje.

NI.SA.PROJEKT tijekom 2013. godine, zapošljava 17 radnika. Raspolaže stručnim tehničkim kadrom, te dovoljnim brojem kvalificiranih radnika i tehničke opreme za realizaciju izgradnje i sanacije jednostavnih stambenih i poslovnih objekata visokogradnje. Vlastitim kapacitetima, u vrlo kratkom roku možemo organizirati gradilište i pristupiti izvođenju.

NI.SA.PROJEKT posjeduje dobru tehničku opremljenost, a sav alat, građevinske strojeve, teretna motorna vozila, kranovi i sredstva kojima se koristi pri realizaciji usluge građenja je 100% u vlasništvu tvrtke.

NI.SA.PROJEKT posjeduje:

«licencu» Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja klasa: UP/I-360-02/14-04/401; ur.broj: 531-04-1-14-5 od 01.07.2014. godine kojom se izvođaču NI.SA.PROJEKT daje suglasnost na rok od 5 godina za:
Skupina G građevina i za izvođenje radova na toj skupini građevina – namijenjena je za kompletne građevine čija ugovorena vrijednost nije veća od 1.500.000,00 eura (bez PDV-a)
Izvođač mora zapošljavati najmanje 15 radnika, od kojih najmanje 1 radnik ispunjava uvjete za inženjera gradilišta.

STRATEŠKI CILJEVI

Strateški ciljevi poslovodstva tvrtke su:
• Postizanje punog zadovoljstva Investitora
• Konkurentski položaj na tržištu
• Stalno poboljšanje kvalitete usluga
• Ispunjenje dogovorenih rokova izvršenja
• Zapošljavati, dodatno educirati i zadržati kvalificirano osoblje
• Održavati pozitivnu predodžbu javnosti o tvrtki

NI.SA.PROJEKT posluje sa stalnim dobavljačima na načelima partnerstva i dugoročne suradnje.

Pogledajte naše trenutne projekte, kao i naše partnere i reference.

 

Partneri

Ri beton d.o.o.

Dangubić d.o.o.