Objekt D, Zamet Fenix

Kontakt prodaje stanova

NI. SA. PROJEKT d.o.o.
V. i M. Lenca 60, 51000 Rijeka,
info@nisa-projekt.hr
Tel: +385 51 646 751

Adresa projekta

Trampi 4A Zamet

Podaci o projektu

Lokacija objekta na mapi